CHARLOIS SPECIAAL IS PART OF THE FOUNDATION KUNSTWEEKEND CHARLOIS.

This is the 12th edition of what once began as the Open Atelierroute Charlois, initiated by artists living and working in Charlois.

 

 
 
 
 

Piet de Jonge
Festival
director

Pauline Schreurs
Organisation
coordinator

piet.png

Salko Hofman
Production
coordinator

 
 
 
 
website-22.png
 

Harry Kotey – voorzitter
Annejet Gosselink – secretaris
Michiel van Ravesteyn – penningmeester
Jos Looise – algemeen bestuurslid
Janier Brands - algemeen bestuurslid            
Joke Kurvers - algemeen bestuurslid

ANBI

De Stichting Kunstweekend Charlois is vanaf 1 januari 2016 door de belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en tevens als culturele ANBI. 

De naam: Stichting Kunstweekend Charlois

RSIN: 8213.86.682

emailadres: info@charloisspeciaal.nl

Hoofdlijnen actuele beleidsplan:

De tweejaarlijks kunstmanifestatie CHARLOIS SPECIAAL wil hoogwaardige kunst tonen en tegelijkertijd door culturele samenwerkingsprojecten duurzame communicatie over en weer en verbondenheid realiseren tussen bewoners en kunstenaars in Charlois. De kunstmanifestatie zet daarvoor de intrinsieke kwaliteiten van Charlois en Charloisse kunstenaars in, op het gebied van architectuur, kunst en cultuur. CHARLOIS SPECIAAL richt zich zowel op een stedelijk/landelijk kunstpubliek als op bewoners van Charlois.

Strategie

  • een aansprekend artistiek concept ontwikkelen; 
  • een directe en duurzame band scheppen met bewoners uit Charlois; 
  • uitbreiding van draagvlak binnen de kunstenaarsgemeenschap in Charlois; 
  • een aantal aansprekende kunstenaars uitnodigen; 
  • meer naamsbekendheid verkrijgen door een innovatieve artistieke positionering; 
  • meer inhoudelijke samenhang tussen de programmaonderdelen realiseren; 
  • inspelen op wensen en verwachtingen van bezoekers; 
  • inzetten op fondsenwerving en sponsoring; streven naar meer eigen inkomsten.

Ambitie:

CHARLOIS SPECIAAL heeft de ambitie zich op inhoud en kwaliteit te onderscheiden van andere kunstroutes en kunstmanifestaties in Rotterdam door een interessant aanbod op unieke locaties. De kunstmanifestatie streeft naar een duidelijke voorkeurspositie boven andere kunstevenementen in Rotterdam, naar een stimulerende omgeving voor bewoners en kunstenaars, naar naamsbekendheid en een prikkelend imago bij bewoners, kunstenaars, kunstliefhebbers en kunstinstellingen binnen en buiten Rotterdam.

Het bestuur van de stichting stelt een directeur aan die op zijn beurt verantwoordelijk is voor het programma en de samenstelling van het ondersteunende team.

De organisatie werft haar middelen door het aanschrijven van fondsen en andere geldgevers, in toenemende mate wordt getracht relaties aan te gaan met de lokale bedrijfswereld.

Beloningsbeleid:

De bestuursleden ontvangen geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten. Er zijn geen vacatiegelden.
Het bestuur van de stichting heeft de directeur in dienst die zijn eigen team samenstelt. Zij ontvangen een nominale vergoeding.

Actuele verslag:

CHARLOIS SPECIAAL vond plaats van 10 - 19 juni 2016. Aan deze manifestatie werkten ruim honderd kunstenaars mee. Op 72 verschillende locaties waren kleinere tentoonstellingen en presentaties te zien of werden activiteiten door kunstenaars georganiseerd (uiteenlopend van schilderen voor kleine kinderen, eten met buurtgenoten tot foto shoots met honden uit de buurt).  Een aantal kunstenaars deed mee met de open ateliers en ontving tijdens de twee weekenden bezoekers om hen een blik in de keuken te geven.

De leerlingen van de IMC Weekendschool ontwierpen posters voor de manifestatie. Deze zijn gedurende het evenement te zien geweest in de tramhaltes van lijn 20.
Tijdens de manifestatie zijn verschillende eigen festivals georganiseerd (Balcony Festival, Quarantaine Speciaal Festival en het 3D Live Magazine) of een speciale avond met eten en kunst (Smaakpupillen).

Hiernaast werden enkele muzikale onderdelen georganiseerd zoals Turkse muziek bij de ingang van de fiets- en voetgangerstunnel, een brassband op Heijplaat en Griekse jazzmuziek. In de Wlfrtspace zijn gedurende een week radio uitzendingen verzorgd.
Tijdens de manifestatie werd gekookt door kunstenaars en vrienden in het Paviljoen aan het Water, het festivalrestaurant van CHARLOIS SPECIAAL.